Taas kivrimiä / Kivrim revisited

Löysinpä laatikosta vanhan lautanauhaloimen, jossa olin kokeillut oinaansarvea kahdella värillä tavallisen kolmen sijasta. Loimi oli lyhyt ja puuvillaa, joten nauhalle ei ole mitään varsinaista käyttöä, mutta päätin kuitenkin kutoa sen valmiiksi.

I found an old tabletweaving warp that I had used to test kivrim (ram’s horn) with two colours instead of the more customary three. The warp was short and cotton, so I don’t really have use for the band, but I decided to finish it anyway for demo purposes.

Tässä on pujotusmalli.

Here’s the pattern.

Ja tältä se näyttää simulaationa:

And this is the simulation:

Kun olet saanut loimen tehtyä, kudo ensin neljä kääntöä itsestä poispäin aivan normaalisti koko pakalla. Tuloksen pitää näyttää samalta kuin simulaatiossa, tässä sama nauhassa:

When you have made your warp, weave four picks normally away from you with the whole pack of tablets. The result must be the same as in the simulation, in a band it looks roughly like this:

On hyvin tärkeää, että nauha näyttää oikealta tässä vaiheessa. Jos jotain on pielessä, ei oinaansarvikuvio onnistu seuraavassa vaiheessa.
It is very important that the band looks right at this stage. If something is wrong, the ram’s horn pattern won’t be successful at the next stage.

Seuraavan neljän käännön ajan täytyy laudoille 3-5 ja 8-10 tehdä jotakin. Voit joko kääntää ne pystyakselinsa ympäri (“flipata”) ja jatkaa koko pakalla itsestä poispäin, kuten teen videollani, tai sitten voit erotella ne pakasta ja kääntää niitä itseesi päin, kun muu pakka jatkaa eteenpäin. Näin edetään siis seuraavat neljä kääntöä. Sitten aloitetaan alusta eli flipataan laudat takaisin tai otetaan erotetut laudat pakkaan ja käännetään kaikkia lautoja yhdessä neljä poispäin itsestä.

For the next 4 turns you have to do something about tablets 3-5 and 8-10. You can either flip them and continue with the whole pack away from you (as I do in my video) or you can separate them from the pack and turn them towards you while the rest of the pack continues away from you. This you do for the next four turns. Then you unflip the tablets or move the back to the pack and then start over from the beginning, weaving four turns away from you with the whole pack.

Entä kun haluat vaihtaa suuntaan?

1) Jos flippaat, käännöskohdassa älä flippaakaan lautoja takaisin vaan kudo koko pakalla neljä itseesi päin. Sitten vasta flippaa laudat takaisin ja jatka neljä itseesi päin. Eli kahdeksan käännöksen sarja meneekin “flippaa, kudo neljä itseesi päin, flippaa takaisin, kudo neljä itseesi päin”.

2) Jos käännät osaa laudoista taakse ja osaa eteen, niin kaikki harmaalla merkityt kääntyvät itseesi päin ja valkoisella taustalla olevat kääntyvät itsestä poispäin.

And what to do when you want to change direction?

1) If you flip, at the turning point (at the end of sequence of 8 turns), don’t flip back. Instead turn the whole pack 4 turns towards you. Then unflip and continue with four turns towards you. So the 8 turn sequence goes (“flip, turn four towards you, unflip, turn four towards you”.

2) If you turn some tablets away from you and some towards you, the ones marked with grey in the simulation below go towards you and the others go away from you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *