Helmiä haarukalla / Beaded lucet

Siemenhelmiä / Seed beads 8/o & cotton perlé #8

Kansainvälisellä haarukkanyöriharrastajien postituslistalla toivottiin lisäohjeistusta helmien käyttöön haarukkanyörissä. Koska se sattuu olemaan perusnyörin jälkeen helpoin tekniikka lisätä jännittävyyttä nyöriin, kaivoin esille vanhat testinyörini ja pykäsin muutaman videonkin aiheeseen liittyen.
On the Lucet list somebody wished for information on how to add beads to lucet cord. Because that happens to be the easiest way of adding excitement to a cord once you master the basic technique, I dug out my old sample cords and filmed a few quick videos to go with the photos.

Helmien sijoittelussa tarvitaan huolellisuutta, tai käy helposti näin... / You need to be careful when placing the beads to avoid this...

Helmiä käyttämällä saa hyvinkin eri näköisiä nyörejä riippuen siitä, minkälaisin välein helmiä lisää nyöriin ja mikä on helmien koko (=korkeus) suhteessa käytetyn langan läpimittaan. Helmet täytyy aina pujottaa lankaan ennen nyörin aloittamista ja langan tulee olla niin ohutta, että helmet juoksevat langassa helposti. Kannattaa myös tarkistaa, että helmien reiän reunat ovat sileät, esimerkiksi teräväreunaiset putkihelmet kuluttavat langan helposti poikki.
By using beads you can get very different looking cord depending on how often and where you apply the beads and what is the size (=height) of an individual bead in relation to the thread used. You have the thread the beads on the thread/yarn before starting the cord and the thread has to be thin enough that the beads move effortlessly.
It pays off to check that the holes on the beads are smooth, because e.g. bugle beads often have sharp edges and cut into the thread, fraying it.

Helmien käyttö on helpompaa aloittaa muovisilla helmillä, koska niissä on usein isommat ja sileämmät reiät suhteessa kokoon ja koska ne  kevyinä eivät kiristä lankaa nyörinteon aikana, lasihelmiä joutuu vähän “kannattelemaan”. Videoillani käytän puuvillaista virkkauslankaa, johon on pujotettu isoja siemenhelmiä (koko 6/0 tai ehkä jopa 2/0) ja paikoittain näkyy, että ne vetävät nyöriä turhan paljon.
It is easiest to start with plastic beads, because they often have larger and smoother holes in relation to the size and because they are lightweight and thus don’t pull the thread in the same way as heavier glass beads. On my videos I’m using glass seed beads (size 6/o or maybe even 2/o) and you can see at some spots that I struggle a bit with the weight.  

Tämän hyvin suositun nyörin teen ensimmäisellä videollani / I create this very popular cord on my first instruction video.

 Luceting with beads 1

Videolla 2 sijoitan helmiä molemmille puolille nyöriä niin, että ne kaikki ovat samalla puolella haarukkaa. Näin nyörillä on sekä oikea että nurja puoli ja se soveltuu parhaiten esimerkiksi aplikaatioon. Tässä vanhempi mallinyörini päältä, sivusta ja takaa kuvattuna:
On video 2 I apply beads on both sides of the cord so the they are all on the same side of the lucet. This way the cord has different front and back and it is good for e.g. appliqué. Here’s an older sample photographed front, side and back:  

Muovihelmiä virkkauslangassa / Plastic beads on crochet cotton

Sivulta / Side

Takaa / Back

 

Tikapuunyöri / Staggered beads: 

Nyöri, jonka teen videolla 3 / The cord I'm making on video 3.

Luceting with beads 3

Hapsumainen spiraalinyöri / Fringe-like spiral cord:

Nyöri, jota teen videolla 4 / The cord I'm making on video 4.

Luceting with beads 4

Spiraalinyöri litistettynä / The spiral cord flattened out.

 

Vanhempi mallinyöri, joka kääntyy spiraaliksi roikkuessaan (muovihelmiä virkkauslangassa) / An older sample that spirals when hanging freely (plastic beads on crochet cotton).

Kuten kuvista voi päätellä, spiraaliksi kääntyvän nyörin saa, kun helmet ovat niin tiuhassa, että ne eivät muuten mahdu asettumaan nyörissä.
As you may have figured out by now, you get a spiraling cord when the beads are place so tight that they don’t otherwise have space to get settled.